Newsy dla studentów

Studia podyplomowe

Wiosenna edycja REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja zostaje przedłożona do 27.02.2019 i jest prowadzona na następujące specjalności:

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

UWAGA!!!

OSTATNIA SZANSA na DOFINANSOWANIE z Lubuskich Bonów Szkoleniowych!!!
Lubuskie Bony Szkoleniowe >>>
Baza Usług Rozwojowych >>>

Rekrutacja trwa do 27.02.2019 r.

Czas trwania studiów:

  • 2 semestry (rozpoczęcie zajęć: 2.03.2019 r.)
  • 12 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela)
  • 180 godzin dydaktycznych

Szczegółowe informacje: tel. 95 733 66 68, 733 66 67, e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Wymagane dokumenty:

  • podanie (poniżej do pobrania),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zdjęcie legitymacyjne – 2 szt. (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność „Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne” proszę o dostarczenie 3 szt. zdjęć legitymacyjnych),
  • ksero dowodu osobistego.
  • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Zapraszamy do składania podań!

PODANIE na studia podyplomowe