Specjalności

Specjalności z zakresu ZARZĄDZANIE

Systemy zarządzania jakością – studia pod patronatem TÜV NORD Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Praktyczne zarządzanie projektami

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – we współpracy z MUM

Specjalności z zakresu HUMAN RESOURCES

Zarządzanie kapitałem ludzkim (dawniej Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje

Doradztwo zawodowe i personalne – we współpracy z AUDIT

Specjalności z zakresu LOGISTYKA I PRODUKCJA

Lean Management – NOWOŚĆ

Zarządzanie procesami logistycznymi – menedżer logistyki

Zarządzanie produkcją – menedżer produkcji

Transport – spedycja – logistyka

Specjalności z zakresu ADMINISTRACJA I PRAWO

Zarządzanie w administracji z elementami prawa

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie nieruchomościami

Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym – NOWOŚĆ

Specjalności z zakresu FINANSE I PODATKI

Controlling finansowy

Rachunkowość budżetowa – NOWOŚĆ

Rachunkowość i podatki od podstaw – NOWOŚĆ

Specjalności z zakresu OCHRONA I ANALIZA DANYCH

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych – Inspektor ODO – NOWOŚĆ

Zarządzanie informacją niejawną i gospodarczą

Specjalności z zakresu LEŚNICTWO

Zarządzanie nieruchomościami w Lasach Państwowych

Ochrona przeciwpożarowa lasów

Specjalności z zakresu HOTELARSTWO I TURYSTYKA

Zarządzanie w obiektach hotelarskich i gastronomicznych – NOWOŚĆ

Animator czasu wolnego dzieci i dorosłych – NOWOŚĆ

Dodatkowe moduły do wyboru – dla zainteresowanych słuchaczy studiów podyplomowych w WSB (oferta dotyczy wszystkich specjalności):

  • Język obcy specjalistyczny – angielski lub niemiecki
  • Dydaktyka – dla nauczycieli