Sesja egzaminacyjna

SESJA EGZAMINACYJNA

Kierunek: Zarządzanie

Sesja letnia 2018/2019:

Grupa Z1 Grupa Z2 Grupa Z3

Uwaga!

  • Terminy i godziny zaliczeń oraz egzaminów mogą ulec zmianie. Prosimy o regularne monitorowanie zmian na stronie Uczelni. Poprawki w terminarzu zostaną oznaczone kolorem żółtym.
  • Jeśli w terminarzu nie została podana godzina, oznacza to, iż zaliczenie z danego przedmiotu odbędzie się przed sesją egzaminacyjną i jest uwzględnione w planie zajęć.