Sesja egzaminacyjna

SESJA EGZAMINACYJNA

Kierunek: Zarządzanie

Sesja poprawkowa w roku akademickim 2018/2019 zaplanowana jest w dniach:

13-15.09.2019 r.
20-22.09.2019 r.

Terminy oraz godziny poszczególnych zaliczeń i egzaminów zostaną podane we wrześniu.

Grupa Z1 Grupa Z2

Uwaga!

  • Terminy i godziny zaliczeń oraz egzaminów mogą ulec zmianie. Prosimy o regularne monitorowanie zmian na stronie Uczelni. Poprawki w terminarzu zostaną oznaczone kolorem żółtym.
  • Jeśli w terminarzu nie została podana godzina, oznacza to, iż zaliczenie z danego przedmiotu odbędzie się przed sesją egzaminacyjną i jest uwzględnione w planie zajęć.