Regulamin studiów i płatności

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Regulamin płatności na studiach podyplomowych obowiązujący od 1.10.2017

Wysokość opłat na studiach podyplomowych 2018/2019