Regulamin studiów i płatności

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2017/2018

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2016/2017

Regulamin studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016