Program studiów

Studia I stopnia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie STUDIA I STOPNIA o profilu praktycznym. Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy MODUŁ obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie.

KIERUNKI i SPECJALNOŚCI na studiach I stopnia:

INFORMATOR o studiach 2019/2020 >>>

Program studiów dla poszczególnych roczników (dla studentów I, II, III roku studiów w roku akademickim 2018/2019):

I rok (2018/2019) – 1 i 2 semestr

II rok (2017/2018) – 3 i 4 semestr

III rok (2016/2017) – 5 i 6 semestr