Program studiów

Studia I stopnia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

I rok (2018/2019) – 1 i 2 semestr

II rok (2017/2018) – 3 i 4 semestr

III rok (2016/2017) – 5 i 6 semestr