Procedura antyplagiatowa

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. aktywnie przeciwdziała procederowi plagiatowania prac przez studentów. Procedura antyplagiatowa ma na celu wprowadzenie skutecznych rozwiązań eliminujących szkodliwe praktyki oraz propagowanie wysokich standardów etycznych w edukacji na szczeblu akademickim.

Dzięki stosowaniu procedury antyplagiatowej Uczelnia ma możliwość egzekwowania od studentów obowiązku samodzielnego napisania pracy.

Wdrożenie i regularne kontrolowanie procedur antyplagiatowych jest również narzędziem skutecznie wspierającym kadrę dydaktyczną Uczelni.

Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej