Praktyczne zarządzanie projektami

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Cel studiów
Zapoznanie słuchaczy z całokształtem problematyki zarządzania projektami – od pomysłu na rozwój firmy lub rozwiązanie jej problemów metodą projektową, przez planowanie i realizację projektu, aż do jego zamknięcia. Studia adresowane są do osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz kadry zarządzającej pragnącej poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Studia te w szczególności powinny zainteresować menedżerów firm produkcyjnych, budowlanych, szkoleniowych, a także instytucji państwowych i samorządowych. Studia kierowane są też do osób, które wiążą swoją karierę zawodową z zarządzaniem projektami, chcących rozbudować swoje portfolio i pozyskać nowe umiejętności.

Korzyści

 • Poznanie zasad przygotowania i realizacji projektów biznesowych oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu projektami.
 • Nabycie umiejętności planowania projektów zgodnych z potrzebami firmy bądź zewnętrznych klientów.
 • Przygotowanie projektów w oparciu o standardy i metodyki projektowe.
 • Możliwość przygotowania własnego projektu pod okiem ekspertów.

Ramy programowe*
Moduł WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Kontekst organizacyjny i strategiczny zarządzania projektami. Zarządzanie zmianą
 • Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania projektami

Moduł ZARZĄDZANIE PRZEBIEGIEM PROJEKTU

 • Analiza potrzeb organizacji
 • Analiza otoczenia – interesariusze projektu
 • Inicjowanie i definiowanie projektu
 • Planowanie i organizacja projektu
 • Planowanie zakresu i harmonogramu projektu
 • Planowanie i zarządzanie zasobami w projekcie

Moduł PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Finansowe aspekty zarządzania projektami (budżetowanie, controlling)
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Zarządzanie jakością i audyt projektów
 • Prawne aspekty zarządzania projektami
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami – MS PROJECT

Moduł MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Metodyka IPMA
 • Metodyka PMI
 • Metodyka PRINCE 2
 • Agile – zwinne zarządzanie projektami
 • Wytyczne dotyczące certyfikacji menedżerów projektów

Moduł WARSZTAT KIEROWNIKA PROJEKTU

 • Kierowanie zespołem projektowym
 • Umiejętności interpersonalne kierownika projektu
 • PM case study
 • Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
2100 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm – 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.
 • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.