Plan zajęć

STUDIA I STOPNIA

PLANY ZAJĘĆ dla studiów I-go stopnia

Przed zjazdem prosimy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w planie zajęć – oznaczone zostaną na żółto.
Numery sal mogą ulec zmianie. Proszę je sprawdzać na planie na portierni Uczelni oraz w gablocie

Kierunek: ZARZĄDZANIE – studia niestacjonarne

Plan zajęć dla I, II i III roku według zjazdów

27-29.09.2019 4-6.10.2019 11-13.10.2019 25-27.10.2019 8-9.11.2019 22-24.11.2019 29.11-1.12.2019 13-15.12.2019 20-21.12.2019 10-12.01.2020 24-26.01.2020 Sesja 31.01.-2.02.2020 Sesja 7-9.02.2020 Sesja 14-16.02.2020

Z1 – I rok
Z2 – II rok
Z3 KP – III rok – Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
Z3 LP – III rok – Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne