Opłaty i zniżki

Studia podyplomowe

WPISOWE, CZESNE

  • Na studiach podyplomowych WSB obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 100 zł. Po podjęciu studiów opłata zaliczana jest na poczet czesnego. W przypadku decyzji kandydata o niepodjęciu studiów opłata nie jest zwracana.
  • Koszty czesnego na studiach podyplomowych zostały podane przy opisie poszczególnych specjalności.

Formy płatności
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oferuje Słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia podyplomowe. Słuchacz może dokonać opłaty:

  • jednorazowej,
  • semestralnej,
  • w czterech ratach.

Wysokość oraz termin dokonywania opłat za studia podyplomowe zależy od wybranej formy płatności i jest określany w umowie ze Słuchaczem.

  • Numer konta, na które należy uiszczać wpisowe oraz opłatę za studia podyplomowe

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE oraz NAZWA SPECJALNOŚCI.

ZNIŻKI
Dla absolwentów studiów I stopnia WSB:
Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. otrzymują 10% rabatu przy podjęciu nauki na studiach podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.

Zniżka rodzinna:
Osoby, które są bliskimi członkami rodzin Słuchaczy i Absolwentów studiów podyplomowych w WSB, otrzymują 5% rabatu przy podjęciu nauki na studiach podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych WSB w Gorzowie Wlkp. otrzymują:
* 5% rabatu przy podjęciu nauki na drugiej specjalności studiów podyplomowych;
* 10% – na trzeciej i kolejnych specjalnościach.

Zniżki dla pracowników firm:
* przy zapisie 2-5 osób z jednej firmy – 5% rabatu z tytułu czesnego za studia podyplomowe każdego kandydata;
* przy zapisie 6-10 osób – 10% rabatu;
* przy zapisie powyżej 10 osób – 15% rabatu.

Zniżki dla znajomych
Przyprowadź znajomego – oboje otrzymacie 5% zniżki na czesne za studia podyplomowe w WSB!

Ww. rabaty przyznawane są na wniosek Słuchacza i nie podlegają sumowaniu. Słuchaczowi przysługuje prawo wyboru jednego z rabatów. Rabaty uwzględnia się w wysokości opłaty określonej w umowie o studia podyplomowe, a podnoszone przez Słuchaczy wnioski w tym zakresie po podpisaniu umowy nie podlegają uwzględnieniu.

Wysokość opłat na studiach podyplomowych 2018/2019

Regulamin płatności na studiach podyplomowych obowiązujący od 2019 r.