Opłaty i zniżki

Studia podyplomowe

 • Na studiach podyplomowych WSB nie obowiązuje opłata wpisowa.
 • Koszty czesnego na studiach podyplomowych zostały podane przy opisie poszczególnych specjalności oraz w Regulaminie płatności i Zarządzeniu Rektora ws. wysokości opłat (do pobrania na dole strony).

Formy płatności
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. oferuje Słuchaczom możliwość wyboru sposobu płatności za studia podyplomowe. Słuchacz może dokonać opłaty:

 • jednorazowej,
 • semestralnej,
 • w czterech ratach.

Wysokość oraz termin dokonywania opłat za studia podyplomowe zależy od wybranej formy płatności i jest określany w umowie ze Słuchaczem.

 • Numer konta, na które należy uiszczać opłatę za studia podyplomowe

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE oraz NAZWA SPECJALNOŚCI.

Zniżki
Dla absolwentów WSB:
Absolwenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. otrzymują 5% rabatu przy podjęciu nauki na studiach podyplomowych w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.

Zniżka rodzinna:
Osoby, które są bliskimi członkami rodzin Słuchaczy i Absolwentów studiów podyplomowych w WSB, otrzymują 5% rabatu przy podjęciu nauki na studiach podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują:

 • 5% rabatu przy podjęciu nauki na drugiej specjalności studiów podyplomowych;
 • 10% – na trzeciej i kolejnych specjalnościach.

Zniżki dla firm:
Firmy, które finansują w całości lub dofinansują studia swoim pracownikom przy zapisie na studia pracowników firmy, będącej jednocześnie płatnikiem, korzystają z następujących rabatów z tytułu opłat za studia podyplomowe:

 • przy zapisie 4-6 osób – 5% rabatu z tytułu opłat za studia każdej ze zgłaszanych osób;
 • przy zapisie 7-10 osób – 10% rabatu z tytułu opłat za studia każdej ze zgłaszanych osób;
 • przy zapisie powyżej 10 osób – 15% rabatu z tytułu opłaty za studia każdej ze zgłaszanych osób.

Ww. rabaty przyznawane są na wniosek Słuchacza i nie podlegają sumowaniu. Słuchaczowi przysługuje prawo wyboru jednego z rabatów. Rabaty uwzględnia się w wysokości opłaty określonej w umowie o studia podyplomowe, a podnoszone przez Słuchaczy wnioski w tym zakresie po podpisaniu umowy nie podlegają uwzględnieniu.

Wysokość opłat na studiach podyplomowych 2018/2019

Regulamin płatnosci na studiach podyplomowych obowiązujący od 1.10.2017