Materiały informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.:

InformatorWSBGorzow-Istopien-

Informator o studiach I stopnia 2019/2020

InformatorWSBGorzow-podyplomowe-

Informator o studiach podyplomowych,
szkoleniach, kursach, Centrum Mediacji i wynajmie sal.