Lean Management

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Idea
W dobie szybkich zmian organizacyjnych, wzrostu wymagań wobec jakości wyrobów i usług oraz doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji., przedsiębiorstwa poszukują coraz to lepszych metod zarządzania. Jedną z nich jest Lean Management, czyli odchudzone zarządzanie.

Cel
Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

Korzyści
Dzięki warsztatowym metodom prowadzenia zajęć Słuchacze otrzymają zestaw wiedzy i umiejętności, które będą mogli wprost wykorzystać na swoich stanowiskach pracy. Studia przygotują do uzyskania certyfikatu Green Belt.

Ramy programowe

 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Techniki i narzędzia rozwiązywania problemów
 • Zarządzanie wizualne. Zastosowanie 5S
 • Standaryzacja procesów
 • Zaopatrywanie stanowisk – Supermarket, Kanban, Just in Time
 • Warsztaty KAIZEN – ciągłe doskonalenie
 • Zarządzanie jakością w LM. Narzędzia jakości
 • GEMBA i mapowanie strumienia wartości
 • Planowanie i balansowanie produkcji
 • Technika szybkiego przezbrojenia SMED
 • TPM – Total Productive Maintenance
 • Wskaźniki i mierniki procesów. Controlling w LM
 • Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektem Lean
 • Przywództwo w kulturze Lean
 • Lean w administracji
 • Six Sigma
 • Zastosowanie statystyki w Six Sigma
 • Wizyta studyjna
 • Warsztaty – praca projektowa

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
2250 zł brutto za semestr