Kierunek studiów

Rekrutacja
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym.
Zarządzanie to kierunek studiów przygotowujący do podjęcia pracy w wielu branżach gospodarki (nie tylko w Polsce, ale i zagranicą).
Realizując program nauczania WSB umożliwia zapoznanie się z nowoczesną wiedzą i nabycie umiejętności m.in. z zakresu zagadnień: ekonomicznych, prawniczych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. Uczelnia kładzie nacisk na kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji oraz pracy z klientem.
Absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzeba wszechstronnie wykształconych, otwartych na częste zmiany pracowników. Pracują w różnych pionach administracyjnych (finanse, marketing, logistyka i zaopatrzenie, organizacja, kadry, zarząd). Studia przygotowują także do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zarządzanie to kierunek uniwersalny. W każdej organizacji istnieje potrzeba zatrudniania pracowników z wykształceniem z obszaru zarządzania.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą specjalności na kierunku Zarządzanie.