Kadry i płace

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Ramy programowe*

Moduł PRAWO
• Prawo pracy
• Prawo cywilne
• Umowy cywilno-prawne
• Ubezpieczenia społeczne
• Legalizacja zatrudniania cudzoziemców
• Regulaminy pracy i wynagradzania
• Współpraca z organizacjami pracowniczymi
• RODO
• Czas pracy w praktyce

Moduł FINANSE
• Podatki i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
• Systemy wynagradzania
• Naliczanie wynagrodzeń
• Pracownicze Plany Kapitałowe
• Program Płatnik

Moduł ZARZĄDZANIE
• Organizacja pracy działu HR
• System ocen pracowników

Moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• Etyka i etykieta biznesu
• Stres i wypalenie zawodowe
• Komunikacja w organizacji
• Zarządzanie konfliktem i mediacje pracownicze

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>