Doradztwo zawodowe i personalne

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Doradztwo zawodowe i doradztwo personalne to dwie różne formy aktywizacji zawodowej, które mają fundamentalne znaczenie dla budowania kariery edukacyjno-zawodowej na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.
Umiejętność właściwego doboru narzędzi aktywizacyjnych jest kluczowa dla specjalisty z dziedziny doradztwa zawodowego i personalnego.

Cel
Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych. Studenci zostaną przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji.

Program studiów przygotowuje również do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi standardów kształcenia nauczycieli konieczny jest w tym przypadku wybór modułu dydaktycznego oraz odbycie praktyk zawodowych.

Dla kogo
Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, instytucji samorządowych, działów personalnych
w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych, placówek oświatowych i pracowników agencji doradztwa personalnego.
Studia przygotują do pracy w charakterze doradcy zawodowego, personalnego i szkolnego doradcy kariery oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach.

Ramy programowe*

DORADZTWO ZAWODOWE

 • Podstawy doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Poradnictwo indywidualne
 • Poradnictwo grupowe
 • Coaching i Terapia Krótkoterminowa

DORADZTWO PERSONALNE

 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocena pracowników
 • Motywowanie pracowników
 • Szkolenia i rozwój
 • Podstawy prawa pracy

PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE (opcja dodatkowa – dla nauczycieli)

 • Dydaktyka przedmiotu nauczania
 • Praktyka zawodowa

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>