Doradztwo zawodowe i personalne – we współpracy z AUDIT

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Realizowane we współpracy z AUDIT Doradztwo Personalne
Idea
Doradztwo zawodowe i doradztwo personalne to dwie różne formy aktywizacji zawodowej, które mają fundamentalne znaczenie dla budowania kariery edukacyjno-zawodowej na poszczególnych etapach rozwoju człowieka.
Umiejętność właściwego doboru narzędzi aktywizacyjnych jest kluczowa dla specjalisty z dziedziny doradztwa zawodowego i personalnego.

Cel
Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych, wyposażenie
w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych. Studenci zostaną przygotowani do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji.

Dla kogo
Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, instytucji samorządowych, działów personalnych
w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych, placówek oświatowych i pracowników agencji doradztwa personalnego.
Studia przygotują do pracy w charakterze doradcy zawodowego, personalnego i szkolnego doradcy kariery.

Ramy programowe*
Doradztwo zawodowe (120 godz.)

 • Podstawy doradztwa zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Diagnostyka w doradztwie zawodowym
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Poradnictwo indywidualne
 • Poradnictwo grupowe
 • Coaching i Terapia Krótkoterminowa

Doradztwo personalne (60 godz.)

 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocena pracowników
 • Motywowanie pracowników
 • Szkolenia i rozwój
 • Podstawy prawa pracy

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm – 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.
 • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.