Czesne, opłaty, zniżki

Studia I stopnia

Opłata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł.
Numer konta, na które należy wpłacać opłatę rekrutacyjną:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem WPISOWE

Czesne
Wysokość czesnego dla studentów I roku, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 prezentuje tabelka (czesne różni się na poszczególnych latach studiów):

Czesne
I rok studiów
2019/20
II rok studiów
2020/21
III rok studiów
2021/22
10 rat miesięcznych
385zł
390zł
395zł
2 raty semestralne
1850zł
1890zł
1920zł
Opłata jednorazowa roczna
3650zł
3700zł
3750zł

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2017/2018

Czesne dla studentów II i III roku w roku akad. 2019/20, zgodnie z podpisaną umową o studia, wynosi:

II rok – 390 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2018/2019)

III rok – 395 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2017/2018)

ZNIŻKI

Zniżka rodzinna:
Bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów WSB są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (przez najblizszych członków rodziny studenta lub absolwenta WSB należy rozumieć jego rodzeństwo, współmałżonka, dzieci oraz rodziców).

Zniżka dla pracowników firm:

  • Przy zapisie 2-5 osób z jednej firmy – 5% zniżki na czesne za studia I stopnia lub studia podyplomowe dla każdego kandydata.
  • Przy zapisie 6-10 osób – 10% zniżki na czesne za studia I stopnia lub studia podyplomowe dla każdego kandydata.
  • Przy zapisie powyżej 10 osób – 15% zniżki na czesne za studia I stopnia lub studia podyplomowe dla każdego kandydata.

ZNIŻKI I RABATY NIE SUMUJĄ SIĘ.