Czesne, opłaty, zniżki

Studia I stopnia

Opłata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł.
Numer konta, na które należy wpłacać opłatę rekrutacyjną:

mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem WPISOWE

Czesne
Wysokość czesnego dla studentów I roku, rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 prezentuje tabelka (czesne różni się na poszczególnych latach studiów):

Czesne
I rok studiów
2019/20
II rok studiów
2020/21
III rok studiów
2021/22
10 rat miesięcznych
385zł
390zł
395zł
2 raty semestralne
1850zł
1890zł
1920zł
Opłata jednorazowa roczna
3650zł
3700zł
3750zł

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia na rok akademicki 2018/2019

Czesne dla studentów II i III roku w roku akad. 2018/19, zgodnie z podpisaną umową o studia, wynosi:

II rok – 390 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2017/2018)

III rok – 395 zł miesięcznie (studia rozpoczęte w roku akad. 2016/2017)

ZNIŻKI

Zniżka rodzinna:
Bliscy członkowie rodzin studentów i absolwentów WSB są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (przez najblizszych członków rodziny studenta lub absolwenta WSB należy rozumieć jego rodzeństwo, współmałżonka, dzieci oraz rodziców).

Zniżka dla firm:
Firmy, które finansują w całości lub dofinansowują studia swoim pracownikom:

  • przy skierowaniu na studia co najmniej 2 osób – 5% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób,
  • przy skierowaniu na studia co najmniej 4 osób – 10% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób.

ZNIŻKI I RABATY NIE SUMUJĄ SIĘ.