Controlling finansowy

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
W dzisiejszych czasach efektywne i skuteczne zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych wymaga stosowania sprawdzonych i efektywnych narzędzi, w tym w szczególności controlling finansowego.

Cel
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy controllera finansowego, jak i pracowników wspomagających jego działalność. W trakcie zajęć słuchacze poznają podstawowe zasady i narzędzia controllingu finansowego, produkcyjnego, inwestycyjnego, personalnego oraz nowoczesne rozwiązania wspomagające procesy optymalizacyjne.

Korzyści

 • Prowadzone zajęcia pozwalają na uzyskanie korzyści:
 • poznania szerokiego spektrum zagadnień controllingu stosowanego w różnych typach przedsiębiorstw, w tym w korporacjach międzynarodowych
 • uzyskanie umiejętności przygotowywania i weryfikacji budżetów dla różnych obszarów działalności spółek
 • sprawne posługiwanie się narzędziami ekonomicznymi, w tym w szczególności analizą ekonomiczną jako fundamentem rachunku ekonomicznego
 • bardzo dobrą znajomość zagadnień prawnych i prawno-podatkowych wykorzystywanych w praktyce finansów
 • skuteczne wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia pracy controllera finansowego i pracowników działu

Dla kogo
Studia skierowane są do wszystkich osób chcących poznać od strony praktycznej finanse spółek i narzędzia controllingowe. W szczególności studia będą pomocne dla przyszłych i obecnych pracowników działów controllingu, którzy chcą swoja karierę zawodową wiązać ze światem finansów. Są też propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności.

Ramy programowe*
Program studiów przygotowany we współpracy z AUDIT Doradztwo Personalne.

MODUŁ WSTĘPNY

 • Rola, znaczenie i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie (w tym controlling operacyjny i strategiczny).
 • Organizacja i wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie.
 • Sprawozdania finansowe – bilans, rachunek wyników, cashflow
 • Podstawy analizy ekonomicznej – terminologia, wskaźniki, zależności ekonomiczne w firmie

MODUŁ PODSTAWOWY

 • Budżetowanie, klucze podziałowe i analiza odchyleń
 • Controlling produkcyjny jako narzędzie wspierające działania menadżerów produkcji.
 • Controlling inwestycyjny. Rachunek inwestycyjny, ocena ryzyka i rentowności planowanych inwestycji. Ceny transferowe
 • Zarządzanie płynnością finansową z podatkiem VAT.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych

MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY

 • Tworzenie systemów informacyjnych i wizualizacja informacji dla menadżerów zarządzających przedsiębiorstwem.
 • Kuźnia praktyków – zajęcia praktyczne dla controllerów finansowych z wykorzystaniem laboratorium komputerowego. Przegląd narzędzi controllingowych (informatycznych).
 • Seminarium dyplomowe
 • Business English

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy, jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków naukowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów informatycznych.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>