Akademia Menedżera Sprzedaży

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Specjalność prowadzona we współpracy z Grupą Dobrych Trenerów „Pasja”.

Idea
Ideą studiów jest profesjonalne przygotowanie osób do pełnienia roli menedżera sprzedaży w firmie. Wykładowcy, trenerzy i eksperci rozwijać będą wśród słuchaczy kluczowe obszary kompetencji, tj. zarządzania działem sprzedaży, zarządzanie kanałami dystrybucji, rekrutacji, budowania marki, siły i mądrości zespołów sprzedażowych.

Cel
Celem studiów jest podniesienie kompetencji i umiejętności menedżerów sprzedaży.
Program studiów osadzony jest na czterech obszarach, w których działa menedżer sprzedaży: biznesu, klientów, organizacji i zespołu. Słuchacze poznają nowoczesne trendy wspierające osiąganie najlepszych wyników, narzędzia kształtowania i wpływania na relacje z pracownikami, podwładnymi i zarządem oraz nowoczesne metody zarządzania.
Umiejętności sprzedażowe są cenione niemal w każdej profesji. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy będą potrafili skutecznie i samodzielnie radzić sobie w kluczowych momentach ich pracy.
Słuchacze docenią wymianę doświadczeń biznesowych i możliwość konfrontacji swojej codziennej praktyki z najlepszymi wzorcami.

Korzyści

 • Połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż.
 • Zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym.
 • Warsztat efektywnej obsługi klienta.
 • Opracowywanie strategii/celów sprzedaży.
 • Metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie.
 • Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych.

Dodatkowo dla studentów
Wykorzystanie narzędzi agile w sprzedaży.

Dla kogo
Oferta kierowana jest do kadry menedżerskiej zarządzającej sprzedażą oraz zespołami sprzedażowymi.
Te wyjątkowe studia adresowane są do osób zainteresowanych metodami skuteczniejszego działania:

 • menedżerów zarządzających działami handlowymi poszukujących nowych inspiracji i praktycznych rozwiązań,
 • osób, które starają się o podobne stanowisko,
 • pracowników działów marketingu i sprzedaży,
 • właścicieli firm, liderów,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematem.

Absolwenci mogą pracować w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych jako:

 • specjaliści ds. sprzedaży,
 • pracownicy działów marketingu i sprzedaży,
 • osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży,
 • menedżerowie sprzedaży,
 • dyrektorzy handlowi,
 • opiekunowie klienta,
 • przedstawiciele handlowi,
 • doradcy handlowi,
 • team liderzy.

Kadra
Wykładowcy kierunku Akademia Menedżera Sprzedaży są najwyższej klasy specjalistami w zakresie sprzedaży, merchandisingu, komunikacji, motywacji, budowania marki, marketingu, e-marketingu, coachingu i mentoringu. Wszyscy są wykładowcami uczelni, trenerami biznesu lub psychologami. Wielu z nich jest autorami książek i poradników z zakresu efektywnej sprzedaży lub autorami artykułów w prasie specjalistycznej i branżowej.
Trenerzy i wykładowcy to wieloletni praktycy z ogromnym doświadczeniem, zatrudnieni w korporacjach na stanowiskach menedżerskich i zarządzający zespołami pracowników.

Ramy programowe

 • Nowoczesne trendy w sprzedaży.
 • Efektywne techniki sprzedaży.
 • Zarządzanie zespołem sprzedawców/handlowców.
 • Organizacja sprzedaży.
 • Stymulacja sprzedaży na niestabilnym rynku.
 • Efektywne techniki sprzedaży.
 • Efektywne zarządzanie klientami oraz zarządzanie coachingowe zespołem.
 • Prezentowanie oferty handlowej – wystąpienia publiczne.
 • Negocjacje podnoszące efektywność sprzedaży.
 • Moduł zaliczeniowy – prezentacja pracy końcowej.

Twórcy „Akademii Menedżera Sprzedaży” – Grupa Dobrych Trenerów „Pasja” – za unikalny program studiów podyplomowych zostali nagrodzeni Medalem Europejskim przez Business Centre Club. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 7 czerwca 2017 r. w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w ramach finału 28. edycji Medalu Europejskiego.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>