Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Cztery pomysły na rewitalizację ul. Chrobrego w Gorzowie Wlkp. wynikiem „Gry miasto przyszłości”

W dniach 17-18 czerwca 2009 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mieszkańcy Gorzowa Wlkp., przedstawiciele Urzędu Miasta, eksperci, plastycy wzięli udział w innowacyjnej grze strategicznej „Future City Game” („Gra Miasto Przyszłości”).

Przedmiotem gry było znalezienie pomysłów na zagospodarowanie i ożywienie deptaka na odcinku od Kina Słońce do Placu Grunwaldzkiego. Owocem zespołowej pracy przedstawicieli różnych środowisk są cztery kreatywne pomysły na zagospodarowanie ulicy. Zwycięskim projektem jest „Zielona Oś” autorstwa Renaty Rydzaj, Moniki Drubkowskiej, Leszka Kułaka, Pawła Leszczyńskiego i Krzysztofa Matuszaka.

Organizatorami „Gry Miasto Przyszłości” byli Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., British Council oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Gra odbyła się według metodologii opracowanej przez British Council w ramach projektu „Creative Cities” („Kreatywne miasta”), sprawdzonej w kilkunastu metropoliach świata, m. in. Oslo, Glasgow, Canberrze, Łodzi czy Poznaniu. Metodologia ta dowodzi, że twórcze podejście, innowacja, inicjatywa i przedsiębiorczość samych mieszkańców mogą ulepszać życie w miastach. Projekt miał formę dwudniowych warsztatów. Wszyscy uczestnicy wskazywali na potrzebę pobudzenia „małego Biznesu”, poprawę estetyki przestrzeni publicznej, wsparcia działalności kulturalnej. Współzawodnictwo było bardzo wyrównane.

W warsztatach wzięło udział 21 osób oraz grupa obserwatorów.

Mistrz Gry przeprowadził uczestników przez tzw. 10 kroków gry, w których ujęta jest m.in. ocena problemów globalnych i lokalnych danego miejsca, ocena perspektyw miasta (gospodarcze, społeczne, ekologiczne, kulturowe), opracowanie i przedstawienie pomysłów na przyszłość, testowanie pomysłów w terenie wśród specjalistów, mieszkańców, urzędników, obserwatorów w celu ulepszenia projektów, następnie prezentacja na forum ostatecznych koncepcji wypracowanych w grupach. Gracze otrzymali zestaw narzędzi pomocnych w realizacji zadań i dokumentowaniu ich ustaleń. Ostatnim krokiem, w którym wzięli udział zarówno grający, jak i obserwatorzy, była ocena wszystkich wypracowanych koncepcji. Kryteria, brane pod uwagę to m.in.: atrakcyjność, innowacja, zbieżność z wyzwaniami lokalnymi, globalnymi, związanie ze społecznością, możliwość wykonania.
"Gra Miasto Przyszłości" opracowane przez British Council jest narzędziem, które pozwala znajdować twórcze rozwiązania dla długoterminowych wyzwań stojących przed miastami. Ta innowacyjna metodologia została wykorzystana w Polsce po raz pierwszy w październiku 2008 r. w Łodzi, gdzie we współpracy z tamtejszym Urzędem Miasta oraz Agencją Łódź Integrated Restoration Institute opracowano program pod nazwą: „Ulica Piotrkowska – przyjazna, atrakcyjna, twórcza i bezpieczna przestrzeń publiczna”.

 

Zapraszamy do galerii.


Zielona Oś (Zwycięska grupa):
Koncepcja została oparta na trzech głównych założeniach. Jednym z nich jest stworzenie tzw, „zielonych ścian” - zaprojektowanie i przemiana wybranych ścian budynków jako czynnej biologicznie i estetycznie przestrzeni. Drugim elementem projektu jest zamiana obecnego torowiska w tzw. „zielone wąwozy”, czyli zagospodarowanie ich zielenią – głównie trawą. Dzięki temu udałoby się wytworzyć na ulicy specyficzny, korzystny dla samopoczucia mikroklimat. Trzecim filarem projektu było zagospodarowanie wolnych, niewykorzystanych i zaniedbanych przestrzeni wzdłuż ulicy na skwery rekreacyjne, tematyczne place zabaw, zaprojektowane z uwzględnieniem lokalnych społeczności i mniejszości etnicznych.

W projekcie znalazły się pomysły wspierające lokalnych artystów, utworzenie małych galerii i kawiarni.

 Zielona Oś

Format: dokument PDF, wielkość: 2,4 MB

 

Pozostałe propozycje:

Nowoczesne retro
Podstawowe hasła przyświecające temu projektowi to:
- otwarta przestrzeń – ul. Chrobrego ma być miejscem spotkań, spędzania wolnego czasu, wyciszenia się i odpoczynku;
- smakowanie kultury – sprowadzenie na ulicę młodych twórców, artystów; stworzenie warunków do powstawania kawiarni, a obok nich galerii, miejsca dla wystaw ulicznych.

 Nowoczesne retro

Format: dokument PDF, wielkość: 609 kB

 

Chrobrego dziś i jutro…
Autorzy zaproponowali przebudowę torowiska, likwidację barierek i zróżnicowanie nawierzchni torowiska. Projekt zakłada zadaszenie części ul. Chrobrego, urozmaicenie architektoniczne i usytuowanie na terenie ulicy charakterystycznych dla Gorzowa pomników ludzi z nim związanych. Wśród wymienionych w tym projekcie pomysłów znalazły się ponadto – parkingi wielopoziomowe (w zabudowie plombowej), pasaż handlowy, kawiarnie w podwórkach.

 Chrobrego dziś i jutro...

Format: dokument PDF, wielkość: 4,9 MB

 

Deptak na ul. Chrobrego
Autorzy założyli przekształcenie ulicy w miejsce atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla przyjeżdżających do Gorzowa turystów. Chcieliby połączyć w nim zieleń i nowoczesną infrastrukturę z wydarzeniami kulturalnymi, handlem i miejscami spotkań towarzyskich. Podwórka przekształcono w pracownie artystyczne i miejsca wystaw. Na ulicy mieściłaby się również Restauracja Cygańska i charakterystyczna scena w ogrodzie oraz straganiki z drobnym handlem.

 Deptak na ul. Chrobrego

Format: dokument PDF, wielkość: 7,2 MB
 

Informacje o organizatorach:
 

Wydział rozwoju i promocji miasta jest wewnętrzną, samodzielną komórką organizacyjną Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. W jego skład wchodzą trzy referaty: rozwoju, promocji i turystyki oraz komunikacji społecznej. Prowadzi m.in. działania w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju miasta, działania z zakresu promocji nastawione na budowanie silnej marki miasta oraz redaguje Gorzowskie Wiadomości Samorządowe i portal internetowy gorzow.pl.

 

British Council – jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Umożliwia ona nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy, pomysłów i doświadczeń pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami. Jest obecna w ponad 100 krajach na całym świecie. British Council realizuje swoje cele w wielu obszarach. Polska placówka prowadzi działalność edukacyjną poprzez nauczanie języka angielskiego w renomowanych centrach językowych w Warszawie i Krakowie oraz współpracę z ogólnopolską siecią bibliotek partnerskich i ośrodków egzaminacyjnych oferujących szeroki zakres brytyjskich egzaminów językowych i zawodowych. Do przedsięwzięć prowadzonych przez British Council należy również szereg projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Ich celem jest dzielenie się twórczymi ideami i osiągnięciami Zjednoczonego Królestwa oraz udostępnianie Polakom wiedzy i umiejętności pomocnych w jednoczącej się Europie.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 roku na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Została wpisana do rejestru MEN pod pozycją 129. Jest to jedyna samodzielna uczelnia ekonomiczna w Gorzowie Wlkp. Uczelnia powadzi studia licencjackie na kierunku Zarządzanie oraz Socjologia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach licencjackich kształci się ok. 1300 studentów.
W ramach pozaakademickiego trybu kształcenia Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi studia podyplomowe na 16 specjalnościach.
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki