Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Konferencja "Logistyka miejska w oczach mieszkańców" - 3 czerwca 2011 r.

Konferencja była adresowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studetnów. Udział w konferencji wzięli uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp., Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. W konferencji uczestniczył również p. Adam Kozłowski - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka.

Konferencję otworzyła p. dr inż. Maja Kiba-Janiak  - J.M. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Jako pierwszy prelegent wystąpiła p. Janina Grzecznowska - dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. W swoim wystąpieniu zaprezentowała w jaki sposób odbywa się kształcenie logistyków w Mechaniku. Uczestnicy konferencji z wystąpienia pani dyrektor dowiedzieli się jakie działania podejmowane są w Zespole Szkół Mechanicznych w celu uatrakcyjnienia zajęć oraz podnoszenia poziomu jakości kształcenia.

Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie p. dr Katarzyny Cheby i p. dr inż. Mai Kiby-Janiak z Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Panie przedstawiły słuchaczom wyniki badań ankietowych zrealizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców”.  Ciekawe wyniki dokonanej analizy prezentowane były słuchaczom, którzy często nie zdawali sobie sprawy czym kierują się i na co zwracają uwagę ludzie, którzy chcą kupić mieszkanie - jakie czynniki mają wpływ na ich wybór. 

Następnie pan Krzysztof Jacnacki - nauczyciel z Sulęcina - przedstawił jak realizowane jest nauczanie w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie.

Pan Marcin Pejski, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim był kolejnym prelegentem. Tematem jego wystąpienia było przedstawienie wyników badań przeprowadzonych przez MZK na temat „Zadowolenia klienta w zakresie usług przewozowych na przykładzie 2010 roku”.  Badania potwierdziły oczekiwania pasażerów dotyczące wymiany pojazdów na nowe, które będą klimatyzowane. Pasażerowie z zadowoleniem przyjęli zainstalowany system monitoringu w autobusach, który zwiększa ich bezpieczeństwo. Rzecznik wskazał na oczekiwania pasażerów dotyczące montażu kamer
w gorzowskich tramwajach.

Z dużym zainteresowaniem przyjęte zostało wystąpienie Jakuba Jędrzejczaka - absolwenta Zespołu Szkół Mechanicznych w klasie technik logistyk. Jakub jest członkiem Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Gorzowie Wlkp. W swej prezentacji przedstawił on historię Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz pokazał jak następowały zmiany taboru pasażerskiego w zakładzie. Opowiedział o działalności Klubu oraz o planach na przyszłość.

Ostatnim punktem konferencji była prezentacja prac konkursowych. W ogłoszonym przez WSB konkursie „Logistyka miejska w moim otoczeniu” uczniowie ze szkół w Gorzowie i Sulęcinie przedstawiali swoje spostrzeżenia w zakresie logistyki miejskiej.  Jury konkursowe przyznało dwie pierwsze nagrody za prezentacje multimedialne. Autorami nagrodzonych prac byli uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. oraz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Autorzy pozostałych prac otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane przez sponsorów F.H.U. „El - Kiba” s.c. Katarzyna Nowak, Jarosław Nowak i Szkołę Językową „Lingua Akademia”.

 

PROGRAM

10.00-10.10    

Powitanie gości – Maja Kiba-Janiak - J.M. Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
10.10-10.20 Janina Grzecznowska, Dyrektor ZSM w Gorzowie Wlkp.
Kształcenie logistyków w Zespole Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
10.20-10.35 Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak,  WSB w Gorzowie Wlkp.
Prezentacja wyników badań „Logistyka miejska w oczach mieszkańców”
10.35-10.45 Krzysztof Jacniacki, ZSLiZ w Sulęcinie.
Kształcenie logistyków w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
10.45-11.00 Marcin Pejski, Rzecznik Prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.
„Badanie zadowolenia klienta w zakresie usług przewozowych na przykładzie 2010 roku”
11.00-11.10  Maja Kiba-Janiak, WSB w Gorzowie Wlkp.
Kształcenie logistyków w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
11.10-11.20 Jakub Jędrzejczak, Członek Klubu Miłośników Komunikacji
11.20-12.20 Prezentacja najlepszych prac konkursowych i rozdanie nagród
12.20-12.30 Zakończenie konferencji


Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych zrealizowanych w ramach projektu badawczego pt. “Model referencyjny logistyki miejskiej a jakość życia mieszkańców”. 


ORGANIZATORZY 
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

 

SPONSORZY

F.H.U. „El-Kiba” s.c., Katarzyna Nowak, Jarosław Nowak

Szkoła Językowa „Lingua Academia”


GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

mgr Arleta Terpiłowska-Dworczak
tel.       (095) 736 36 83
tel./fax (095) 733 66 67
e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

 

  Plakat
             Format: PDF, wielkość: 274 kB

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki