Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Praktyki

Praktyki na kierunku Gospodarka Przestrzenna

MIejsce praktyki

Praktyka odbywa się w instytucjach związanych z działalnością wpisującą się w zagospadarowanie przestrzenne miasta i regionów oraz gospodarowanie nieruchomościami. Miejsce praktyki wymaga akceptacji prowadzącego seminarium dyplomowe.


Cele praktyki

  • Zweryfikowanie i zastosowanie w sytuacji zawodowej wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie pierwszych dwóch lat studiów
  • Zapoznanie z praktyczną stroną działalności oraz ze specyfiką środowiska pracy
  • Zdobycie kwalifikacji przygotowujących do pracy zawodowej
  • Wdrożenie studentów w życie społeczne miasta Gorzowa Wlkp. i regionu
  • Rozwiązywanie problemów w sferze zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie.
  • Zebranie materiałów do napisania pracy dyplomowej.

Zakres praktyki
W trakcie praktyki student:
  • poznaje strukturę organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę
  • poznaje zakres działań zagospodarowania przestrzennego miast, regionów
  • realizuje zadania wyznaczone przez opiekuna praktyk
  • może zbierać materiały do napisania pracy dyplomowej

 

Zaliczenie praktyki zawodowo-dyplomowej dokonuje wykładowca prowadzący seminarium dyplomowe na odpowiednich drukach i w indeksie na stronie 83

 
Program praktyk
Ramowy program praktyk zawodowo-dyplomowych dla studentów WSB w Gorzowie, kierunku zarządzanie do pobrania w postaci dokumentu PDF.

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki