Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Projekty UE

II Targi Funduszy Europejskich

W dniach 8-9 maja 2010 r., Biuro Projektów Europejskich i Współpracy z Zagranicą WSB reprezentowane przez Joannę Daukszę i Mariusza Florczaka uczestniczyło w II edycji Targów Europejskich, które odbyły się w hali przy ul. Przemysłowej 14-15 w Gorzowie Wielkopolskim.

Targi Funduszy Europejskich, które druga edycja miała miejsce w miniony weekend zgromadziły czołowe organizacje sektora publicznego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i uczelnie wyższe z Województwa Lubuskiego.
Obok Wyższej Szkoły Biznesu wśród wystawców znalazły się m.in. następujące instytucje:
- Ministerstwo Gospodarki
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
- Urząd Miasta Gorzowa
- Powiat Gorzowski
- Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Spotkanie, organizowane przez Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu integrację środowiska zaangażowanego we wdrażanie środków europejskich w regionie. Gorzowskie Targi Europejskie są największym tego typu wydarzeniem w Województwie Lubuskim.

Wyższa Szkoła Biznesu zaprezentowała realizowane przez uczelnię projekty:
- Gospodarka Przestrzenna – kierunek z wizją, który jest dofinansowany w ramach działania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Modernizacja Budynku Głównego WSB (etap II) projekt dofinansowany w ramach działania 4.2.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
- Akcja Edukacja – który jest dofinansowany w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Targi, obok możliwości prezentowania doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków europejskich, pozwalały na uczestnictwo w specjalistycznych panelach i wykładach dotyczących konkretnych aspektów wnioskowania i realizacji projektów.
 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki