Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Projekty Europejskie Gospodarka przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją

Mając na uwadze zmiany prawne i związane z nimi nowe potrzeby rynku pracy w obszarze gospodarowania przestrzenią, Wyższa Szkoła Biznesu wspólnie z Partnerem - Lubuską Organizacją Pracodawców, przystąpiła do realizacji projektu pt. „Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją” w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.


Do czego dążymy?
Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału dydaktycznego WSB poprzez:
wdrożenie programu studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna dostosowanego do potrzeb rynku pracy,
podniesienie jakości przygotowania studentów WSB w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej poprzez rozszerzoną ofertę Biura Karier.


Kiedy?
Projekt realizowany będzie w okresie: 01.02.2010r. - 30.11.2013r.


Do kogo skierowany jest projekt?

  • 30 studentów studiów stacjonarnych I stopnia nowego kierunku Gospodarka Przestrzenna.
  • 30 studentów studiów niestacjonarnych I stopnia nowego kierunku Gospodarka Przestrzenna.
  • 100 studentów WSB, do których będą skierowane działania wspierające w wejsciu na rynek pracy (doradztwo, praktyki, szkolenia).


Jak wziąć udział w projekcie?
Kandydaci na studia I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna będą kwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń, zgodnie z zasadami równych szans. W przypadku dużego zainteresowania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, z zakresu tematyki związanej z programem studiów.

 Więcej na temat kierunku Gospodarka Przestrzenna >>link

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki