Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Praktyki

Praktyki na kierunku socjologia

Miejsce praktyki
Praktyka odbywa się w odpowiedniej instytucji administracyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, gospodarczej, a także może to być obóz naukowy, udział w badaniach terenowych. Dopuszcza się również formy mieszane zaliczenia praktyk. Miejsce praktyki wymaga akceptacji prowadzącego seminarium dyplomowe.

Cele praktyki
Celem praktyki zawodowej jest zdobycie elementarnych doświadczeń i konfrontacji wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach społecznych.
Praktyka służy nabywaniu umiejętności pracy w grupie, w instytucjach i organizacjach życia społecznego. Radzenia sobie w sytuacjach standardowych i nietypowych, w warunkach konfliktów i kooperacji.

Zakres praktyki
W trakcie praktyki student:
 • zapoznaje się z organizacją pracy w wybranych instytucjach,
 • monitoruje wybrane zjawisko społeczne, kulturowe, gospodarcze i cywilizacyjne za pośrednictwem
 • obserwacji, prowadzenia badań naukowych, uczestnictwo w życiu wybranych instytucji społecznych.
Zaliczenie praktyki zawodowo-dyplomowej dokonuje wykładowca prowadzący seminarium dyplomowe na odpowiednich drukach i w indeksie na stronie  83


Program praktyk
Ramowy program praktyk zawodowo-dyplomowych dla studentów WSB w Gorzowie, kierunku socjologia do pobrania w postaci dokumentu PDF.
  Program praktyk - Socjologia
             Format: dokument PDF, wielkość: 32 KB
 
  Dziennik praktyk dla studentów pracujących
             Format: dokument PDF, wielkość: 32 KB
 
 
  Dziennik praktyk dla studentów niepracujących
             Format: dokument PDF, wielkość: 32 KB
 

Lista firm, w których za pośrednictwem uczelni,  studenci mogą odbywać praktyki

 • Dom Pomocy Społecznej nr 2 „Dom w Połowie Drogi”, ul. Walczaka 27
 • Komenda Wojewódzka Policji, ul. Kwiatowa 10
 • Powiatowy Urząd Pracy, ul. Walczaka 110
 • Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, ul. Czereśniowa 15
 • Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, ul. Walczaka 42
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Walczaka 1a
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 39
 • Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze, ul. Przemysłowa 14/15
 • Stowarzyszenie "Joannici Dzieło Pomocy"
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
 • Lubuska Organizacja Pracodawców, ul. Jagiellończyka 17/1
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Mickiewicza 12b
 • Lubuska Wojewódzka Komedna OHP w Zielonej Górze (odział Międzyrzecz i Strzelce Kraj.)
 • KOmenda Miejska Policji, ul. Obotrycka

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki