Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

Uczelnia Biuro Karier Praktyki

Praktyki na kierunku zarządzanie

Miejsce praktyki
Praktyka odbywa się w instytucji, firmie lub przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, usługowym. Miejsce praktyki wymaga akceptacji prowadzącego seminarium dyplomowe.

Cele praktyki

  • Poznanie struktury organizacyjnej miejsca praktyki.
  • Zapoznanie z działalnością poszczególnych działów w miejscu odbywania praktyki.
  • Zapoznanie z systemami zarządzania.
  • Pogłębienie wiedzy w praktycznym działaniu.
  • Rozwiązywanie problemów w sferze zarządzania i marketingu w przedsiębiorstwie.
  • Zebranie materiałów do napisania pracy dyplomowej.

Zakres praktyki
W trakcie praktyki student:
  • poznaje zagadnienia dotyczące przedsiębiorstwa, firmy, instytucji itp.,
  • gromadzi materiały do pracy licencjackiej: oparte o plan zatwierdzony przez wykładowcę prowadzącego seminarium, zgodne z tematyką praktyk uzgodnioną z kierownikiem jednostki, w której realizowana jest praktyka.
Zaliczenie praktyki zawodowo-dyplomowej dokonuje wykładowca prowadzący seminarium dyplomowe na odpowiednich drukach i w indeksie na stronie 83

Program praktyk
Ramowy program praktyk zawodowo-dyplomowych dla studentów WSB w Gorzowie, kierunku zarządzanie do pobrania w postaci dokumentu PDF.
 
  Program praktyk - Zarządzanie
             Format: dokument PDF, wielkość: 32 KB
 
  Dziennik praktyk dla studentów pracujących
             Format: dokument PDF, wielkość: 32 KB
 
 
  Dziennik praktyk dla studentów niepracujących
             Format: dokument PDF, wielkość: 32 KB
 


Lista firm, w których za pośrednictwem uczelni studenci mogą odbywać praktyki

• Komenda Wojewódzka Policji, ul. Kwiatowa 10
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wyszyńskiego 64
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Sikorskiego
• Urząd Skarbowy, ul. Jagiellończyka 10
• City Bank, ul. 30 Stycznia 27
• Starostwo Powiatowe, ul. Pankiewicza 5-7
• PBU „Interbud-West”, ul. Kosynierów Gdyńskich 51
• Fabryka Maszyn do Drewna „GOMAD”, ul. Kos. Gdyńskich 56
• PPK „Lindo-Gobex” sp. z o.o., ul. Cicha 1
• KOMAGES sp. z o.o., Janczewo 23a
• PUP „GOTECH” sp. z o.o., ul. Podmiejska – Boczna 16
• Poczta Polska” Rejonowy Urząd Pocztowy
• Zakład Mechaniczny „Mestil” sp. z o.o.
• Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, ul. Jagiellończyka 8
• BRE Bank S.A., Oddział w Gorzowie Wlkp.
• Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ul. Sikorskiego 81
• Sąd Okręgowy, ul. Mieszka I – go 33
• Bank Pekao S.A., ul. Jagiellończyka
• ING Bank Śląski S.A., ul. Pocztowa
• Enka sp. z o.o., ul. Walczaka 25
• Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Świt”
• Powiatowy Urząd Pracy, ul. Walczaka 110
• ICT Poland Sp. z o.o., ul. Włoska 3, Kostrzyn nad Odrą
• Miejski Zakład Komunikacji, ul. Kostrzyńska 46
• Stowarzyszenie "Joannici Dzieło Pomocy"
• Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ul. Mickiewicza 12b,
• Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze oraz Jednostki organizacyjne w Międzyrzeczu i Strzelcach Krajeńskich.

 

 

 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki